Handelsmissie naar Italië

Kansen liggen er met name voor bedrijven en instellingen actief in de digitalisering bibliotheken, archieven, musea, ticketsystemen, virtual reality, audiotours, design, architectuur, inrichting van tentoonstellingen.

Wie Italië zegt, zegt cultuur. Het land kent bijna 5000 musea, monumenten en archeologische sites. Italië voert met 49 vermeldingen de Werelderfgoedlijst van de Unesco aan. En toeristen besteden jaarlijks circa 10 miljard, waarvan een belangrijk deel cultureel toerisme is.

Voor Italië is de creatieve en culturele sector een belangrijke motor van de nationale economie. De Italiaanse overheid investeert in de culturele sector om buitenlandse bezoekers te trekken en de binnenlandse vraag te stimuleren. Diverse initiatieven worden op dit moment ondersteund om musea, archeologische sites, archieven en bibliotheken te moderniseren. Mede door de grote omvang van de erfgoedsector in Italië zijn er kansen voor Nederlandse bedrijven om hun diensten aan te bieden en voor culturele instanties om samen te werken. Echter de Italiaanse markt is niet eenvoudig. Deze brede cultuurmissie wil inzicht bieden in kansen en mogelijkheden in Italië. Het gaat daarbij enerzijds om bedrijven die innovatieve oplossingen en diensten aanbieden voor de erfgoedsector en anderzijds voor Nederlandse organisaties die gericht zijn op onderzoek, behoud en presentatie en op zoek zijn naar internationale partners.

Na jaren van bezuinigingen investeert de Italiaanse overheid opnieuw in de culturele sector. Een miljard euro is uitgetrokken voor het verbeteren van de infrastructuur en er zijn middelen vrijgemaakt voor digitalisering en ontsluiting van het erfgoed. Cultuurminister Franceschini maakt werk van modernisering in de museumsector. Via een internationale selectie zijn nieuwe managers van Italië’s topmusea benoemd, openingstijden en het prijzenbeleid zijn drastisch herzien en middelen zijn vrijgemaakt om jongeren actiever in cultuur te laten participeren. Ook worden bedrijven met flink belastingvoordeel aangemoedigd in cultuur te investeren. De veranderingen zijn nodig omdat de bezoekersaantallen in Italië achterblijven bij internationale concurrenten en ook de interne cultuurconsumptie onder het Europees gemiddelde ligt. En niet in de laatste plaats, cultuurtoerisme is een belangrijke inkomstenbron voor de nationale economie. De eerste tekenen van een ommekeer in de tendens zijn zichtbaar zoals bleek tijdens de presentatie van het jaarrapport van de Italiaanse werkgeversorganisatie Federculture.

Nederland heeft een sterke naam als het gaat om innovaties in ons erfgoed en aansprekende voorbeelden als Rijksstudio zijn in Italië bekend.

ROME EN MILAAN
Deze economische missie wil inzichtelijk maken hoe de Italiaanse erfgoedsector functioneert, welke uitdagingen er te wachten staan en hoe buitenlandse dienstverleners de markt kunnen betreden en erfgoedinstellingen met Italiaanse organisaties kunnen samenwerken. De Italiaanse markt is niet eenvoudig. Wet- en regelgeving en lokale omgangsvormen bepalen succes en falen. Een deel van het programma zal daarom ingaan op het zakendoen en het vinden van partners in Italië.

Wilt u zakendoen in Italië? Ga dan mee met de economische missie van 20 t/m 23 juni onder leiding van Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze missie loopt parallel aan het  staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Italië. De Koning en de Koningin nemen deel aan enkele programmaonderdelen van de missie.

AANMELDEN

  • Aanmelden kan tot en met 14 april 2017
  • Deelname kost € 950 per bedrijf (maximaal 2 deelnemers)
  • Voor extra deelnemers betaalt u €475 per persoon
  • Om de deelname van vrouwelijke ondernemers te stimuleren geldt voor deze specifieke doelgroep tot medio maart 2017 een korting van 50% op de deelnemersbijdrage
  • Reis- en verblijfkosten en tolkkosten zijn voor eigen rekening.

Neem contact op met:

Sandra Pompe
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
T 06 115 258 37
sandra.pompe@rvo.nl (vermeld ‘Economische missie naar Italië’ in de onderwerpregel)

Gerelateerde berichten

Een bloeiend startup-ecosysteem

StartupDelta is in het leven geroepen om het bloeiende startup-ecosysteem van Nederland te verbeteren en internationaliseren. …