Zuidwest Brabant: regio met intrinsiek verlangen naar vrijheid en inzet van passie onder startende ondernemers

Uit onderzoek van Startersdagen.com onder 60 starters uit Zuidwest Brabant blijkt dat startende ondernemers opvallend vaak een intrinsieke motivatie hebben om hun bedrijf te starten. Desgevraagd geven de meeste ondernemers aan dat passie (35%) of vrijheid (33%) hun drijfveer vormt. Daartegenover is bij nog geen 7% financieel gewin de primaire drijfveer.

Verder is opvallend dat de personen die vooral een bedrijf willen starten om inkomsten te genereren hoofdzakelijk in de oriënterende fase zitten. Starters die al verder zijn verliezen vaak deze drijfveer: het percentage van uit financieel gewin gemotiveerde starters duikelt van 13% bij oriënterende ondernemers naar 2,7% bij ondernemers die <3 jaar actief zijn. De intrinsieke motivatoren (passie en vrijheid) blijven echter ongeveer gelijk.

Het onderzoek is verricht door startende ondernemers een open vraag te stellen met betrekking tot de motivatie. De gegeven antwoorden zijn vervolgens gelabeld en geanalyseerd. Overige genoemde redenen zijn een werkeloosheidssituatie (8,7%), het vinden van een gat in de markt (6,7%) en 10% heeft een overige redenen zoals een verhuizing.

Informatie en inspiratie voor Zuidwest Brabantse ondernemers
Succesvol ondernemen vergt een goede voorbereiding. Daarom organiseert Startersdagen.com, in samenwerking met Rabobank Zuidwest Brabant en Interpolis, op donderdag 7 juni een gratis startersdag in het Kellebeek College te Roosendaal. De avond bevat veel informatie en kennis over beginnend ondernemerschap en is bedoeld voor oriënterende starters, starters en eigenaren van een bedrijf tot drie jaar oud en de succesvolle start-ups.

Het evenement bestaat uit een rijk avondprogramma dat wordt gevuld met een startersmarkt, seminars, workshops en een voorprogramma met netwerken via MeetMatch.

Programma
Op de startersmarkt zijn vele bedrijven aanwezig die de ondernemers meer kunnen vertellen over onderwerpen als financieren, (online) marketing, professionele uitstraling, rechtsvormen, administratie en nog veel meer.

Daarnaast kunnen de ondernemers diverse seminars volgen over bijvoorbeeld belastingen, sales, technologie, online bereik, merkbescherming en een inspiratiesessie gegeven.

Aanmelden
Aanmelden is alvast mogelijk via www.startersdagen.com/roosendaal2018. Het aanbod aan kennispartners wordt nog verder aangevuld.

Gerelateerde berichten

Een bloeiend startup-ecosysteem

StartupDelta is in het leven geroepen om het bloeiende startup-ecosysteem van Nederland te verbeteren en internationaliseren. …